Een echt duurzame wereld

InnoPV gelooft in een echt duurzame wereld. Die kunnen we waarmaken als we ons daar met elkaar voor inzetten. Als we het beste in elkaar naar boven halen. En als we ons openstellen voor de onuitputtelijke energiebronnen die we tot onze beschikking hebben.
Daarom werken wij hard om over vijf jaar een volledig transparante onderneming te zijn. Een onderneming die laat zien dat het mogelijk is om duurzame waarde te creëren en met respect – en zelfs met verwondering – om te gaan met de wereld en haar bewoners.

Samen de vruchten plukken

We werken keihard om impact te maken en willen dat iedereen hier de vruchten van plukt. Dit doen wij door mensen en organisaties te adviseren over de voor hen beste vormen van groene energie. Concreet helpen wij hen bij het aanschaffen en implementeren van zonnepanelen en andere duurzame middelen. Daarbij scheppen wij eerlijke banen met bescheiden maar eerlijke salarissen, streven we een eerlijker verdeling van welvaart na door winsten duurzaam te herinvesteren en zullen op alle gebieden maximaal inzetten op innovatie die dit alles sneller mogelijk maakt,

Waar wij voor staan

Ik wil groene energie

Wil je het liefst vandaag nog je huis energieneutraal maken? Wil jij profiteren van zonne-energie die niet alleen beter is voor het milieu, maar ook goedkoper? Geweldig dat je het licht hebt gezien ;-). Je kunt op ons rekenen.

Contact opnemen

De wereld rekent op je

Pascal van Droogenbroeck

‘Wij werken keihard om de wereld een groene blauwdruk te geven.’

Pascal van Droogenbroeck / Oprichter InnoPV